§ 7. Generalforsamling

Generalforsamling:

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdeshvert år i april måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved pr. mail elleri foreningens facebookgruppe. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet påmødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.