§ 6. Tegning og hæftelse

Tegning og hæftelse:

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samledebestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlighæftelse for de på foreningen hvilende forpligtigelser.