§ 3. Medlemmer

Medlemmer:

Som medlem af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningensformål.
Medlemskab kan dog i særlige tilfælde nægtes når 2/3 af bestyrelsen stemmer for dette.
Nægtelse af medlemskab kan appelleres på førstkommende generalforsamling, der tager stillingmed simpelt flertal.