§ 5. Regnskab og revision

Regnskab og revision:

Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab, medkommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinæregeneralforsamling. Foreningens midler opbevares i ”Valg af bank”