§ 4. Kontingent

Kontingent:

Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættespå den ordinære generalforsamling. Evt. overskud fra foreningens kontingent, skal bruges tilforeningens foremål.