Generalforsamling 2024

Spiren - Holbæk sangskriver og Komponistforening indkalder til generalforsamling, torsdag d. 1/2 2024


Indkaldelse til generalforsamling. 

 

Spiren - Holbæk Sangskriver og Komponistforening afholder den årlige generalforsamling, 

Torsdag d. 1. Februar 2024 kl. 19 - 20. 

Gl. Ringstedvej 32e ( det er på Holbæk Kulturskole ) 

 

 

Dagsorden: 

 

1) Valg af dirigent og referent. 

2) Bestyrelsens beretning. 

3) Godkendelse af årets regnskab.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

5) Valg af revisor og suppleant. 

6) Fastsættelse af kontingent. 

7) Behandling af indkomne forslag

 

Indkomne forslag sendes til kontakt@spiren.eu 

Skriv 'indkomne forslag 2024' i emnefeltet, 

senest mandag d. 29/1 2024 kl 12. 

 

Vel mødt 

Bestyrelsen.